GRUPA ZDROWIE

Zapytanie ofertowe E-apteka

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „E-zdrowia dla Mazowsza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM 2014-2020), Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza oraz w związku z zakupem oprogramowania, licencji oraz aplikacji do świadczenia e-usług – e-apteka, GRUPA ZDROWIE Arkadiusz Chmieliński ogłasza zapytanie ofertowe na rozbudowę systemu informatycznego zarządzania lekiem wraz z licencją na oprogramowanie, usługami aktualizacyjnymi, gwarancyjnymi i serwisowymi.

Zapytanie Ofertowe

Z poważaniem,
Arkadiusz Chmieliński